Over: De Kleine Plevier

De kleine plevier is een pioniersoort. Hij vestigt zich rap op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten. Wordt nog weleens een verward met bontbekplevier, maar deze heeft een oranje snavelbasis, oranje poten en géén gele oogring. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier, die in zoetwatermilieus voorkomt.

Zijn benaming: Little Ringed Plover, Charadrius dubius – Plevieren (Charadriidae)

Photo credit: Andy Morffew via Visual hunt / CC BY

Meer lezen en zien? Kijk dan op de Vogelbescherming.